Történelem

A mai Benczúrfalva környékén már a bronzkori ember is számos települést létesített.

látkép

Látkép

A települések maradványaiból, és a hegytetőn létesített földvárakból számos értékes lelet került a különböző múzeumokba. A honfoglalás idején a legenda szerint egy Dolina nevű tót rablóvezér tanyázott a környéken. Innét kapta a település a múlt század 20-as évekig használt Dolány nevet.


A XV. századig a település földesurai a Kacsics—Szécsényi család tagjai voltak. / gr. Széchenyi István egy más család tagja. /
A török háborúk a települést csaknem teljesen elpusztították. Csak az 1700-as évek elején kezdett újból benépesedni afalu. Több kisebb– nagyobb nemesi udvarház is épült a környéken.

A már idősödő Benczúr Gyula is egy ilyen házat vásárolt meg az 1900-as évek elején a faluban.

Benczúr Gyula kastélya

Benczúr Gyula kúriája

A mestert aztán itt érte a halál. Benczúr Gyula és családjának sírboltja a település melletti temetőnél található.

A festõ sírja
A festõ sírja

A főleg mezőgazdaságból élő lakosság az 1950-es évektől lassan elvándorolt. Így az 1000 körüli lakosság alig 200 főre csökkent. A mind jelentéktelenebbé váló település 1967-ben önállóságát is elveszítette. Ma Szécsény külterülete.